โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
14896นายสมพร ภู่ศิริผู้อำนวยการวิศวกรเชียวชาญ080-0642651
24897นายปัญญพงษ์ สงพะโยม หัวหน้าฝ่ายขยายผลนายช่างชลประทานอาวุโส096-1532234
34898นางชยาภรณ์ เสนาหัวหน้าฝ่ายวิชาการวิศวกรชลประทานชำนาญการ095-8455838
4นายชวลิต พาหุมันโตหัวหน้าฝ่ายช่างกล-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/--/-/-/-/-/-/-
54699 นางเจียมจิต บุญศรีหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ086-4437192
64741 นางสาวสุดใจ เปรมสุขหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน080-5329546
74899นายปิยวัฒน์  เพชรฤทธิ์วิศวกรชลประทานวิศวกรชลประทานชำนาญการ084-0589048
8นางสาวมุกดา อยู่เกิดวิศวกรชลประทานวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ -/-/-/-/-/-/-
9 -/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ -/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/-/-/-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น