สปอตวิทยุ

ชุดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

Spot กระทรวงมหาดไทย-3รู้ อยู่อย่างพอเพียง version 2

Spot กระทรวงมหาดไทย-ข่าวดีประเทศไทย

Spot กระทรวงมหาดไทย-ทิดมั่นกับลุงกำนัน OK

Spot กระทรวงมหาดไทย-คาถาพ้นภัย OK

ชุดจิตอาสา

Spot จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร

spot จะดีแค่ไหน ok