วีดีโอโครงการ

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ๒๕๖๐(ภาษาไทย)

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ๒๕๖๐(ENG)

สื่อสร้างสรรค์ ปลูกฝังความพอเพียง เรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง

เทปสกู๊ปช่องspingnews ผอ.ชูชาติ รักจิตร

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ๒๕๕๙(ภาษาไทย)

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ๒๕๕๙(ENG)

พระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง ปี๒๕๕๘
พระราชดำริในการสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ลุ่มน้ำปากพนังประโยชน์สุขสู่ปวงประชาด้วยพระบารมี
สารคดีตามรอยพ่อ ททบ ๕ ความยาว ๓ นาที

ฝนหลวง
ภาพยนต์ส่วนพระองค์ เสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในหลวง ร.9″มอบที่ดินให้ชาวมุสลิมนครศรีธรรมราชสร้างมัสยิด | ข่าวช่อง 8

ปั่นบ้านพ่อสู่อ้อมกอดแม่ BIKE FOR MOM อำเภอปากพนัง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

………………………………………………………………………………………………………………………..