ทดสอบ

{tabs type=tabs}

{tab title=แนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทาน}


{/tab}

{tab title=การบริหารงบประมาณ 2563-2654}


{/tab}

{tab title=โครงสร้างและอัตรากำลัง}


{/tab}

{tab title=แนวทางการดำเนินงานสายงาน}


{/tab}

{tab title=แนวทางการดำเนินงานสายงาน}


{/tab}{/tabs}